Służba zagraniczna

orzeł„Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej i niektórych innych ustaw” z dnia 18 września 2013 roku – stanowisko Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (SA KSAP)

 

orzeł„Założenia projektu nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej” – podsumowanie dotychczasowych prac nad projektem