Kontakt

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa

Faks +48 22 825 65 28
email: zarzad@saksap.pl

Konto SAKSAP

Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa

Nr konta : 86105010381000000501271910

Bank: ING O. w Warszawie

Listy dyskusyjne

1) Grupa dyskusyjna SA KSAP: wyłącznie dla członków Stowarzyszenia wywiązujących się z obowiązków członkowskich. Poświęcona jest bieżącym pracom, wydarzeniom, sprawom wewnętrznym Stowarzyszenia. Chętnych wpisuje na listę zarząd (zarzad@saksap.pl)

2)  Grupa dyskusyjna PostKSAPER: dla wszystkich absolwentów KSAP. Szeroka wymiana informacji i poglądów „na każdy temat”. Aby zapisać się do grupy, należy wysłać mail na adres: postksaper-subscribe@yahoogroups.com. Założycielem i moderatorem grupy jest Robert Bartold (II).